Regulamin promocji „New Year Sale”

 

§ 1. Organizator promocji „New Year Sale”

 1. Organizatorem promocji „New Year Sale” jest firma Paprocki&Brzozowski Designers Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, adres: ul. Dobra 40, 00-344 Warszawa, NIP: 9512373401, REGON: 146949001, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000482614, kapitał zakładowy 5 000 zł w całości opłacony, będąca jednocześnie administratorem danych osobowych.

 § 2. Udział w promocji „New Year Sale”

 1. Promocja „New Year Sale” organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora, dostępnego pod adresem https://butik.paprockibrzozowski.com oraz w butiku stacjonarnym Paprocki & Brzozowski w Elektrowni Powiśle przy ulicy Dobrej 42 w Warszawie.
 2. Promocja „New Year Sale” trwa od 3.01.2022 do 16.01.2022 roku.
 3. W promocji mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Do wzięcia udziału w promocji nie jest konieczne posiadanie konta Klienta w sklepie https://butik.paprockibrzozowski.com
 5. Wzięcie udziału w promocji wymaga dokonania zakupu minimum dwóch produktów w sklepie internetowym https://butik.paprockibrzozowski.com lub w butiku stacjonarnym, pokrycia kosztów wysyłki (jeśli nie zostanie wybrany odbiór osobisty w butiku) oraz opłacenia zamówienia jedną z oferowanych w sklepie metod płatności, w terminie obowiązywania promocji.

 § 3. Zasady promocji „New Year Sale”

 1. Promocja polega na udzieleniu rabatu promocyjnego na zakupy w sklepie https://butik.paprockibrzozowski.com oraz w butiku stacjonarnym Paprocki & Brzozowski w Elektrowni Powiśle przy ulicy Dobrej 42 w Warszawie. Aby skorzystać z promocji należy dokonać zakupu minimum dwóch produktów i użyć właściwego kodu rabatowego.
 2. Wysokość udzielonego rabatu uzależniona jest od ilości kupowanych produktów.
 3. Przy zakupie dwóch produktów, Kupującemu udzielany jest rabat w wysokości 25%. Aby skorzystać z promocji należy umieścić w koszyku minimum dwa produkty i wpisać kod SALE25, zaakceptować i sfinalizować transakcję.
 4. Przy zakupie trzech lub więcej produktów, Kupującemu udzielany jest rabat w wysokości 35%. Aby skorzystać z promocji należy umieścić w koszyku minimum trzy produkty i wpisać kod SALE35, zaakceptować i sfinalizować transakcję.
 5. Po zastosowaniu kodu rabatowego, wartość zamówienia zostanie automatycznie obniżona o kwotę udzielonego rabatu.
 6. Promocja nie obejmuje kosztów dostawy.
 7. Promocją objęte są wszystkie produkty dostępne w sklepie.
 8. Rabat naliczany jest od ceny wyjściowej produktu. Cena wyjściowa określa cenę produktu, obowiązującą w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego.

 § 4. Zwroty i reklamacje

 1. Reklamacje – niniejszy regulamin nie narusza ani nie ogranicza prawa Kupującego do reklamacji nabytych towarów.
 2. Zwroty – niniejszy regulamin nie narusza ani nie ogranicza prawa Kupującego do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego https://butik.paprockibrzozowski.com. W przypadku zawarcia Umowy w butiku stacjonarnym Organizatora, towar nie podlega zwrotowi.
 3. W przypadku zwrotu kupionego produktu za pośrednictwem sklepu internetowego https://butik.paprockibrzozowski.com, zwrócony zostanie koszt produktu pomniejszony proporcjonalnie o kwotę przyznanego rabatu, liczonego od ceny wyjściowej zwracanego produktu.
 4. Z zastrzeżeniem ust. 6 oraz 7 niniejszego paragrafu, w przypadku częściowego odstąpienia od umowy zawartej w warunkach niniejszej Promocji (tj. zwrotu tylko części produktów kupionych w ramach tego samego zamówienia), promocja opisana w niniejszym Regulaminie przestaje obowiązywać w odniesieniu do produktów niezwróconych, tj. niniejsze powoduje powrót do cen wyjściowych produktów niezwróconych.
 5. W związku z częściowym odstąpieniem od Umowy, Organizator przy realizacji zwrotu środków za produkt zwracany, ma prawo do pomniejszenia kwoty zwracanej o różnicę między ceną wyjściową, a ceną po rabacie przyznanym na warunkach niniejszej promocji produktów niezwróconych.
 6. W przypadku, gdy Kupujący skorzystał z rabatu 35% opisanego w § 3 ust. 2 pkt b), a w wyniku częściowego odstąpienia od umowy suma jego niezwróconych produktów wyniosła dwa produkty, rabat w wysokości 35% przestaje obowiązywać, natomiast Organizator naliczy Kupującemu rabat w wysokości 25% odpisany w §3 ust. 2 pkt a). W związku ze zmianą rabatu, Organizator ma prawo do pomniejszenia kwoty zwracanej o różnicę wynikającą ze zmiany rabatu w odniesieniu do produktów niezwróconych.
 7. W przypadku, gdy Kupujący skorzystał z rabatu 35% opisanego w § 3 ust. 2 pkt b), a w wyniku częściowego odstąpienia od umowy suma jego niezwróconych produktów wyniosła trzy lub więcej produktów, przyznany rabat nadal obowiązuje.

 § 5. Ograniczenie roszczeń

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, w których zamówienia zostaną wysłane za pośrednictwem maila przez osoby nieuprawnione. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych danych, czy danych innej osoby. Wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi wyłącznie osoba podająca dane.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zamówienie, błędnie podane dane i nieprawidłowo wpisane kupony rabatowe.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub przeszkody w komunikacji.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego: funkcjonowanie sieci Internetowej, konfigurację urządzeń przez Kupującego oraz ustawienia działania sieci Internetowej wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci Internetu.

 § 6. Postanowienia końcowe

 1. Wzięcie działu w promocji „New Year Sale” jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem, spełnieniem jego wymogów oraz akceptacją zasad w nim określonych.
 2. Wysokość przyznanego rabatu nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny. Prawo do przyznanego rabatu nie może zostać przeniesione na osoby trzecie.
 3. Przyznany rabat nie łączy się z innymi kuponami/kodami rabatowymi, wynikającymi z pozostałych działań promocyjnych prowadzonych przez Organizatora.
 4. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks Cywilny.
 5. Regulamin promocji „New Year Sale” obowiązuje od dnia rozpoczęcia promocji tj. od 03.01.2022.
 6. Regulamin promocji „New Year Sale” dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie https://butik.paprockibrzozowski.com

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium